Om prestesaken

En prest i Den norske kirke ble i 2008 dømt i Eidsivating lagmannsrett til åtte års fengsel for vold og seksuelle overgrep mot stedatteren.

Presten måtte i tillegg betale 575 000 kroner i erstatning. Kvinnen fikk senere voldsoffererstatning på 640 000 kroner.

En begjæring om gjenåpning av saken ble avslått i 2013.

Tidsskrift for Norsk psykologforening har fått tilgang til politidokumenter, journalnotater og annen dokumentasjon i saken.

Resultatet er en stor dokumentarsak publisert i februarutgaven (2017)  av tidsskriftet med tittelen Det store sviket.  Les hele saken her.

På dette nettstedet følger vi opp dokumentaren og publiserer aktuelle intervjuer og relaterte saker knyttet til «Prestesaken».

Reklamer