Om Psykologtidsskriftet

Psykologtidsskriftet kommer ut 12 ganger i året med et opplag på ca. 10.000. De fag-fellevurderte vitenskapelige artiklene utgjør selve ryggraden i Psykologtidsskriftet. I tillegg produserer våre egne journalister og frilansere/skribenter reportasjer, intervjuer, lettere fagstoff, bokanmeldelser, kommentarstoff og mye mer.

Vi retter et ekstra søkelys på stoff som omhandler og vedkommer norske psykologer. Vi har en unik posisjon som identitetsskaper for denne profesjonsgruppen. I tillegg er Psykologtidsskriftet den klart mest spissede kanalen for arbeidsgivere som søker psykologisk kompetanse i Norge.

Tidsskriftet eies av Norsk psykologforening, men har en selvstendig stilling overfor
moderorganisasjonen. Vi redigeres etter redaktørplakaten og er innmeldt i Fagpressen.

Kontakt sjefredaktør Bjørnar Olsen på 47401165 eller på bjornar@psykologtidsskriftet.no for mer informasjon om Psykologtidsskriftet.

Se også www.psykologtidsskriftet.no

Reklamer